Hotline: 1900-20-79 (8h30-22h - 1000đ/phút )

Biểu phí Chuyển tiền áp dụng trên VIMO

Chuyển tiền tới ví điện tử VIMO

Nguồn tiền

Phí giao dịch

Thời gian nhận

Ví VIMO

(Giá trị giao dịch: 10.000đ - Không giới hạn số tiền)

1.000đ

Ngay lập tức

Thẻ ATM online, e-banking

(Giá trị giao dịch: 10.000đ - 20 triệu/lần; Không giới hạn lần/ngày)

0,55% (Min 1.100đ)

Chuyển khoản ngân hàng

(Giá trị giao dịch: 10.000đ - Không giới hạn số tiền)

Phí theo ngân hàng quy định
(Thời gian GD: từ 8h - 15h)

Sau 15-30 phút

Phí theo ngân hàng quy định
(Thời gian GD: sau 15h)

9h sáng ngày hôm sau

Chuyển tiền đến số điện thoại
Giá trị giao dịch: 10.000đ - 20 triệu/lần/ngày

Nguồn tiền

Phí giao dịch

Thời gian nhận

Ví VIMO

Miễn phí

Ngay lập tức

Thẻ ATM online, e-banking

0,55% (Min 1.100đ)

Chuyển khoản ngân hàng

Phí theo ngân hàng quy định
(Thời gian GD: từ 8h - 15h)

Sau 15-30 phút

Phí theo ngân hàng quy định
(Thời gian GD: sau 15h)

9h sáng ngày hôm sau

Chuyển tiền đến số thẻ VISA
Giá trị giao dịch: 50.000đ - 20 triệu/lần (Không giới hạn lần/ngày)

Nguồn tiền

Phí giao dịch

Thời gian nhận

Ví VIMO

10.000đ

Nhận tiền ngay, thời gian hạch toán tùy thuộc ngân hàng phát hành

Thẻ ATM online, e-banking

0,55% + 10.000đ
(Min 11.100đ)

Chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng
Giá trị giao dịch: 50.000đ - 20 triệu/lần (Không giới hạn lần/ngày)

Nguồn tiền

Phí giao dịch

Thời gian nhận

Ví VIMO

1.100đ

Sau 15-30 phút

(Thời gian GD sau 15h nhận tiền 9h sáng ngày hôm sau)

 

Thẻ ATM

0,55% + 1.100đ
(Min 2.200đ)

Chuyển tiền đến thẻ ATM
Giá trị giao dịch: 50.000đ - 20 triệu/lần (Không giới hạn lần/ngày)

Nguồn tiền

Phí giao dịch

Thời gian nhận

Ví VIMO

10.000đ

Ngay lập tức

Thẻ ATM online, e-banking

0,55% + 10.000đ
(Min 11.100đ)

Cài đặt ứng dụng VIMO.vn

Tải App IOS Tải App Android
Hỗ trợ thanh toán